Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

kikidakis.gr
kikidakis.gr

Η Εταιρεία Αφοί Κικιδάκη Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των χωματουργικών εργασιών από το 1960.
Η πολυετής πειρα μας στον χώρο και η συνεργασία μας με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
εγγυάται την ασφάλεια και την ταχύτητα στην οποιαδήποτε εργασία μας αναθέσετε.
Η Αφοι Κικιδάκη ΟΕ εξειδεικεύεται στις εξής υπηρεσίες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΩΝ
• ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ
• ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ
• ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

• ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ 3m³
• ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ 5m³
• ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ 7,5m³
• ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
• ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


• ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ